keyvisual

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Kính gửi các quý vị đang xem trang chủ của trường

Khi Quý vị liên lạc tới trường, hoặc yêu cầu trường gửi tài liệu, hoặc đăng ký tham gia hướng dẫn tuyển sinh của trường, tức là đồng nghĩa với việc Quý vị đã đồng ý cung cấp "Thông tin cá nhân" cho nhà trường. Liên quan tới thông tin cá nhân mà Quý vị cung cấp, trường chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Quý vị một cách hợp lý và chính xác căn cứ theo "Chính sách bảo mật thông tin cá nhân" được nêu ra dưới đây. Ngoài ra, chính sách bảo mật thông tin cá nhân này có bản gốc là tiếng Nhật, trong trường hợp dịch sang ngôn ngữ khác, vẫn ưu tiên bản tiếng Nhật là bản có giá trị sử dụng.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 1. Trường chúng tôi cam kết sau khi thu tập thông tin cá nhân (là thông tin liên quan đến cá nhân, có thể nhận biết và phân biệt cá nhân đặc thù) sẽ tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật liên quan tới thông tin cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ đã được quy định theo hướng dẫn của chính phủ Nhật Bản về việc bảo mật thông tin cá nhân, và chính sách bản mật thông tin cá nhân.
 2. Trường chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân và chỉ sử dụng trong phạm vi được đã được quy định rõ ràng nhất có thể, trừ trường hợp cần sự đồng ý của cá nhân học sinh (là cá nhân được nhận biết dựa theo thông tin cá nhân đặc thù) và những ngoại lệ cần xác nhận theo pháp luật Nhật Bản.
 3. Trong trường hợp thu thập thông tin cá nhân, trường chúng tôi sẽ thu thập theo phương thức thích hợp, trừ trường hợp ngoại lệ cần xác nhận theo pháp luật Nhật bản, đồng thời chúng tôi cũng sẽ công bố sớm mục đích sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông báo sớm tới học viên, sau khi đã thu thập thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp nhận trực tiếp hồ sơ từ phía học viên, chúng tôi sẽ thông báo trước cho học viên về việc sử dụng thông tin cá nhân.
 4. Trường chúng tôi sẽ đảm bảo bảo mật tính chính xác trong phạm vi sử dụng, và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, thiết yếu để đảm bảo an toàn, cũng như sẽ kiểm tra quan sát người phụ trách việc bảo mật các dữ liệu cá nhân đã thu thập (là dữ liệu thông tin liên quan đến thông tin cá nhân, là cơ sở dữ liệu điện tử thu thập thông tin cá nhân, hoặc bản ghi chép giấy có tổng hợp các thông tin cá nhân để có thể tìm kiếm thông tin cá nhân, theo định nghĩa của chính phủ Nhật Bản).
 5. Trường chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3 khi chưa được sự đồng ý trước của bản thân Quý vị, trừ trường hợp ngoại lệ cần phải thực hiện theo pháp luật của Nhật Bản.
 6. Về dữ liệu cá nhân trường đang lưu giữ (là dữ liệu cá nhân có quyền chỉnh sửa nội dung, công khai trừ trường hợp gây ảnh hưởng hoặc tổn hại tới lợi ích chung hoặc lợi ích khác, hoặc đã bị xoá trong 6 tháng gần nhất, theo quy định của pháp luật Nhật Bản) , trường sẽ đáp ứng việc chỉnh sửa, công khai theo yêu cầu của Quý vị, căn cứ theo pháp luật.
 7. Về thông tin cá nhân được thu thập, trường chúng tôi sẽ nỗ lực điều chỉnh cơ chế trong nội bộ học viện, để đáp ứng hoàn hảo và nhanh chóng lời nhận xét than phiền của Quý vị.

Trường chúng tôi luôn nỗ lực bảo đảm tính chính xác và tính cơ mật của các thông tin đã được thu thập từ Quý vị xem trang chủ của trường, theo chính sách dưới đây.

 1. Mục đích thu thập thông tin
 2. Loại thông tin sẽ thu thập
 3. Phương pháp thu thập thông tin
 4. Việc sử dụng và cung cấp thông tin
 5. Phương pháp quản lý thông tin

Mục đích thu thập thông tin

Nhằm mục đích cung cấp thông tin tốt nhất và đảm bảo việc liên lạc an toàn, chính xác tới Quý vị đang theo dõi website, trường chúng tôi xin phép được thu tập thông tin cần thiết tối thiểu nhất của Quý vị.
Các thông tin này sẽ được nhà trường sử dụng để xác nhận Quý vị, hướng dẫn các thông tin mới nhất và các tài liệu mà nhà trường yêu cầu.
Ngoài mục tiêu này, Khoa tiếng Nhật của trường sẽ sử dụng thông tin thu thập được để tham khảo trong việc tuyển chọn học sinh và làm thủ tục xin tư cách lưu trú.

Loại thông tin sẽ thu thập

Các thông tin được thu thập sẽ gồm các thông tin cơ bản của Quý vị đang theo dõi website như: Địa chỉ, họ và tên (tên cơ quan pháp nhân), số điện thoại liên lạc,… Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ lưu giữ thêm thông tin về việc đăng ký tham gia buổi hướng dẫn tuyển sinh của trường, ngày dự định tham gia, họ tên người cùng tham gia.

Phương pháp thu thập thông tin

Trường chúng tôi thu thập thông tin theo các phương pháp: Quý vị điền thông tin vào form tại website này và gửi tin cho trường, hoặc điền vào form giấy khi đến trực tiếp trường.
Cũng có trường hợp liên lạc qua địa chỉ email yêu cầu thay đổi hoặc sửa nội dung các thông tin đã viết, đã gửi, nên xin Quý vị hãy xác nhận lại thông tin cá nhân, được sự đồng ý của học sinh rồi hãy tiến hành các bước trên.

Việc sử dụng và cung cấp thông tin

Trường chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc công khai ra ngoài các thông tin cá nhân của Quý vị, ngoại trừ các trường hợp dưới đây.
 • Trường hợp được sự đồng ý của Quý vị.
 • Trường hợp cần phải công khai theo pháp luật và quy định của chính phủ.

Phương pháp quản lý thông tin

Trường chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo quản lý thông tin của quý vị một cách chính xác và cập nhật nhất bằng các phương pháp như: định kỳ xoá danh sách lưu giữ,…